Aktuality

Politika společnosti

Přidáno12.12.2018

Jakost a environment více »

Ceník údržby osvětlení

Přidáno5.4.2018

Výměna světelných zdrojů více »

Politika společnosti

Navigace:  Recykla Glas s.r.o. » Novinky

Jakost a environment

Politika kvality společnosti Recykla-Glas s.r.o. vychází z poslání společnosti.

Na základě této skutečnosti jednatel společnosti vyhlašuje tuto politiku kvality:

 

Vize:  O naše zákazníky pečuje tým profesionálů

 

 

1.   Zaměření na zákazníka

 

Naším cílem je dosažení maximální spokojenosti našich zákazníků, a proto se snažíme rozvíjet nadstandardní vztahy s nimi prostřednictvím pravidelné komunikace.

Cíleně vyhodnocujeme požadavky a potřeby našich zákazníků a reagujeme na ně. Požadavky a přání zákazníků jsou pro nás prvořadé, jejich splnění je nejvyšší prioritou všech pracovníků společnosti.

Chceme poskytovat služby vysoké kvality, včas a svou cenou odpovídají hodnotě, kterou od nás zákazník získá.

 

2.   Životní prostředí

 

Ve všech oblastech našich činností chceme být šetrní vůči životnímu prostředí. Toto pravidlo se týká používání techniky, nakupovaných čisticích prostředků, spotřeby energií i likvidace odpadů.

Snahou společnosti je zabezpečit kvalitní vstupní materiál výběrem způsobilých dodavatelů.

Našim cílem je poskytovat služby v dohodnutých termínech, při dodržení právních požadavků na bezpečnost, ochranu životního prostředí a kvalitu.

 

3.   Personál

 

Naši zaměstnanci i externí pracovníci jsou si plně vědomi zodpovědnosti za jim svěřené úkoly. Maximálně se snaží předcházet jakémukoli poškození majetku zákazníků. Svým přístupem usilují o dosahování dobré pověsti společnosti.

Ve vztahu k personálu vedení společnosti garantuje etické chování i sociální odpovědnost a tyto požadavky uplatňuje i u svých dodavatelů.

Vedení společnosti vytváří příznivé pracovní prostředí a podmínky pro spokojenost svých zaměstnanců založené na spravedlivém hodnocení, spolupráci, osobní odpovědnosti, motivaci a loajalitě ke společnosti.

 

4.   Vedení společnosti a řízení procesů

 

Management kvality je nedílnou součástí řízení společnosti. Naším cílem je zdokonalování a zvyšování úrovně řízení a zvyšování výkonnosti společnosti.

Vedení společnosti vynakládá potřebné finanční zdroje na udržení a rozvoj infrastruktury a lidských zdrojů s cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Procesy musí být řízeny tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň kvality všech našich služeb. K neustálému zlepšování a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality jsou využívány systematické nástroje a dokumentování.

Cílem vedení společnosti je dosahovat shody s právními předpisy a jinými požadavky a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

Nedostatky chceme nejen odstraňovat, ale především jim předcházet.

 

Řídit se relevantní legislativou a Politikou kvality je závazkem pro všechny pracovníky společnosti.

Vedení společnosti odpovídá za přezkoumávání stanovené Politiky kvality, aby vyhodnotilo a zajistilo její trvalou vhodnost.

Copyright (c) 2009, Recykla Glas s.r.o. | webdesign: CZOL media | webhosting: CZ-Hosting | redakční systém: Lime CMS